Fundraising

Appco Polska prowadzi kampanie dla klientów z branży charytatywnej od 2009 roku. 

Fundraising face-to-face to sprawdzony i skuteczny sposób na zwiększanie świadomości ludzi na temat działań prowadzonych przez organizacje charytatywne oraz na pozyskiwanie nowych darczyńców.

W 2015 roku dla naszych partnerów z branży charytatywnej pozyskaliśmy blisko 65 tys. regularnych darczyńców, którzy przekazują blisko 24 mln zł rocznie na ich działania.

Nasi oddani sprawie pracownicy specjalizujący się w fundraisingu  razem z klientem pracują nad każdą kampanią, tak aby spełniała ona stawiane przez organizacje charytatywne wymagania. 

Ściśle współpracujemy również z grupą blisko 200 fundraiserów w całym kraju, którzy reprezentują naszych partnerów z branży charytatywnej, promując ich działania oraz pozyskując dla nich  długoterminowych darczyńców. 

Wypracowaliśmy także przyjazny dla naszych partnerów model, dzięki któremu wynagradzani jesteśmy tylko 

i wyłącznie za darczyńców, którzy regularnie przekazują środki na cele charytatywne, a które to bezpośrednio trafiają na konto danej organizacji charytatywnej.