Centrum telefoniczne

Telefoniczne centrum stanowi integralny element naszych usług. Jego celem jest podniesienie jakości obsługi klienta oraz zwiększenie satysfakcji pozyskanych przez nas darczyńców.

Pracownicy naszego telecentrum kontaktują się z każdym pozyskanym darczyńcą, aby podziękować oraz potwierdzić ich wolę przyłączenia się do czynnego wspierania organizacji charytatywnych. 

Podczas rozmowy zwracamy szczególną uwagę na to, czy:

  • fundraiser dokładnie wytłumaczył sprawy związane z prowadzoną kampanią
  • darczyńca rozumie na czym polega polecenie zapłaty oraz długoterminowe wsparcie