Rozwiązanie umowy i zwrot Bonda

Zarówno Ty jak i firma marketingowa możecie rozwiązać umowę w dowolnym czasie, bez żadnych konsekwencji.

W momencie rozwiązania umowy, kaucja zabezpieczająca (Bond) jest zatrzymana na wyznaczony okres na pokrycie ewentualnych rezygnacji klienta z podpisanych przez Ciebie umów.

Po upływie danego okresu rozliczeniowego wszystkie środki, które pozostały na koncie zabezpieczającym zostaną automatycznie przelane na wyznaczone przez Ciebie konto, do końca miesiąca następującego po dniu ostatecznego rozliczenia.

Jeśli którykolwiek z powyższych paragrafów jest dla Ciebie niejasny, proszę skontaktuj się ze swoją firmą marketingową.