Rozliczenie tygodniowe

Każdy przedstawiciel w terenie ma oddzielne konto, na które wpływa kaucja zabezpieczająca (Bond) do czasu zakończenia okresu rozliczeniowego. Stan swojego konta zabezpieczającego możesz sprawdzić w każdym momencie.

Każdego tygodnia zostanie wypłacona Ci zaliczka na poczet pozyskanych usługobiorców/darczyńców. Pozostała część należnego wynagrodzenia wpływa na konto zabezpieczające.

Rezygnacje klienta/darczyńcy raportowane są do Appco Group Polska każdego tygodnia, w związku z tym trafiają one również do firmy marketingowej i do Ciebie wraz z wyjaśnionym powodem rezygnacji.

Wszystkie rezygnacje, które będą miały miejsce w trakcie okresu rozliczeniowego będą uwzględnione w saldzie Twojego konta zabezpieczającego.

W każdym tygodniu otrzymasz raport ewentualnych transakcji, które zaszły na koncie zabezpieczającym.