Kodeks Postępowania

Appco Group Polska wymaga od wszystkich przedstawicieli w terenie przestrzegania etyki pracy oraz stosowania najlepszych praktyk sprzedażowych, kładąc tym samym nacisk na uczciwe i równe traktowanie potencjalnych odbiorców oraz na pozyskiwanie wysokiej jakości usługobiorców i darczyńców.

W tym celu powstał ogólnie obowiązujący Kodeks Postępowania Appco Group, zawierający konkretne wytyczne i regulaminy dotyczące każdego sektora oraz reprezentowanego klienta.

Jako przedstawiciel w terenie zobowiązujesz się do przestrzegania powyższych reguł. W tym celu przekażemy Ci wszystkie niezbędne informacje, a także zapewnimy odpowiednie szkolenia produktowe.